Người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với cơ quan có thẩm quyền và chỉ được sử dụng người lao động nước ngoài sau khi đã có văn bản chấp thuận.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan chấp thuận.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH thì: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo hai trường hợp :

Trường hợp 1: Chưa từng đăng ký và nhận được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài vào vị trí cần tuyển thì Người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH đến Bộ lao động-Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp 2: Đã được chấp thuận sử dụng người lao động mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì Người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan chấp thuận.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi Cơ quan chấp thuận thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tới người sử dụng lao động theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH.

Khoản 2, Điều 4, Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định Người lao động nước ngoài thuộc những trường hợp sau thì không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng Người lao động nước ngoài:

- Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ

- Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

- Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

- Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm

- Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

Trường hợp nộp hồ sơ  xin công văn chấp thuận qua mạng điện tử

Theo quy định tại Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH thì Người sử dụng lao động thực hiện việc xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử có địa chỉ: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vntruy cập trên môi trường mạng. Người nộp hồ sơ truy cập vào địa chỉ trên và thực hiện việc nộp hồ sơ theo trình tự trên trang đăng ký sau khi đã có tài khoản giao dịch điện tử.

Tài khoản giao dịch điện tử trong cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là tài khoản do người sử dụng lao động đăng ký để đăng nhập vào cổng thông tin điện tử để thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trực tuyến cũng giống như hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan chấp thuận . Hồ sơ xin chấp thuận ở dạng giấy thì Người sử dụng lao động phải chuyển đổi sang chứng từ điện tử dạng pdf, doc, docx hoặc jpg (đối với ảnh);  việc chuyển đổi phải phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy và được chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử. Khi các giấy tờ ở dạng chứng từ giấy không có giá trị pháp lý thì các tài liệu chứng từ điện tử cũng không còn giá trị pháp lý.

Về cơ quan xin chấp thuận

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH thì Cơ quan chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao trong trường hợp được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Về thời gian xin chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài qua mạng điện tử:

Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan chấp thuận qua cổng thông tin điện tử, trừ các trường hợp không phải xin chấp thuận sử dụng lao động như trên.

Trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài qua cổng thông tin điện tử.

Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận được tờ khai và báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động. Trường hợp báo cáo chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Sau khi nhận được trả lời kết quả báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là phù hợp với quy định của pháp luật, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc báo cáo đến cơ quan chấp thuận để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.

Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc báo cáo thì cơ quan chấp thuận phải trả kết quả cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có thể nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ đăng ký của người sử dụng lao động.

Trường hợp bản gốc báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài không đúng với tờ khai và báo cáo đã gửi qua cổng thông tin điện tử thì cơ quan chấp thuận trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử hoặc thông báo trực tiếp cho người sử dụng lao động.

Như vậy, người sử dụng lao động có thể lựa chọn nộp hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài trực tiếp tại cơ quan chấp thuận hoặc nộp hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử như trên, tuy nhiên, để tiết kiệm và rút ngắn thời gian nộp và nhận kết quả thì người sử dụng lao động nên lựa chọn hình thức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

------------------------------------------------------

Thông tin liên hệ:

VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT SONG PHÁT

Địa chỉ: Phòng 207, 1706, Tòa N2D, Đường Lê Văn Lương, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Hotline: 0962596170

Email: songphat.tuvanluat@gmail.com

Website: songphatlaw.com