Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hiện nay, thủ tục xin cấp giấy phéo lao động có nhiều thay đổi theo hướng tích cực và rõ ràng hơn trước đây tạo môi trường thuận lợi để người lao động nước ngoài có điều kiện vào công tác, làm việc tại Việt Nam. Trước khi sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp, tổ chức phải có trách nhiệm làm thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Vậy trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài như thế nào?

1. Xin chấp thuận sử dụng lao động

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì:

- Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài, người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH này đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (được gọi tắt là cơ quan chấp thuận).

- Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Sau khi xem xét, cơ quan chấp thuận thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tới người sử dụng lao động theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi.

2. Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép lao động sau khi có công văn chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài

Theo quy định tại Điều 12, Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xin cấp Giấy phép lao động cho người ngước ngoài  là việc tại Doanh nghiệp mình theo trình tự sau:

- Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động, Sở lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với người lao động nước ngoài vào làm việc theo hình thức hợp đồng lao động thì sau khi người lao động nước ngoài được cấp Giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động  bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động

-------------------------------------------------------------

Thông tin liên hệ:

VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT SONG PHÁT

Địa chỉ: Phòng 207, 1706, Tòa N2D, Đường Lê Văn Lương, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Hotline: 0962596170

Email: songphat.tuvanluat@gmail.com

Website: songphatlaw.com